• Golden Palace A
  Thông tin dự án

  GOLDEN PALACE A

  Location: Le Quang Dao, Hanoi, Vietnam 
  Content: Apartment, Villa, Shophouse, International school
  Client: Mai Linh Investment
  Area: 8.3 ha
  Landscape Design: PALM Landscape
  Team: Nguyen Chi Thanh, Nguyen Thuy, Tran Cong Linh, Hoang Linh Giang, Le Duy Truong, Romain Soulas, Damien Susperregui and Vincent Fi.

 • GOLDEN PALACE A

  Location: Le Quang Dao, Hanoi, Vietnam 
  Content: Apartment, Villa, Shophouse, International school
  Client: Mai Linh Investment
  Area: 8.3 ha
  Landscape Design: PALM Landscape
  Team: Nguyen Chi Thanh, Nguyen Thuy, Tran Cong Linh, Hoang Linh Giang, Le Duy Truong, Romain Soulas, Damien Susperregui and Vincent Fi.

Sản phẩm liên quan

Sáng tạo xanh

Chúng tôi mang thiên nhiên đến không gian của bạn!
Khách hàng - đối tác