• K-Villa
  Thông tin dự án

  K' VILLA

  Location: Ha noi - Viet nam

  Area: 8.100 m2

  Landscape Design: Palm Landscape

  Team: Nguyen Chi Thanh, Nguyen Thuy, Nguyen Thanh Tung, Hoang Linh Giang, Le Duy Truong

  Hotline: 090 858 0033

  Website: www.palm.vn

  Facebook: www.facebook.com/palmlandscaper

 • K' VILLA

  Location: Ha noi - Viet nam

  Area: 8.100 m2

  Landscape Design: Palm Landscape

  Team: Nguyen Chi Thanh, Nguyen Thuy, Nguyen Thanh Tung, Hoang Linh Giang, Le Duy Truong

  Hotline: 090 858 0033

  Website: www.palm.vn

  Facebook: www.facebook.com/palmlandscaper

Sản phẩm liên quan

Sáng tạo xanh

Chúng tôi mang thiên nhiên đến không gian của bạn!
Khách hàng - đối tác