• Quảng trường biển Nhơn Hội
  Image © PALM Landscape

  QUẢNG TRƯỜNG BIỂN NHƠN HỘI

  Không gian công cộng là những không gian quan trọng nhất trong mỗi đô thị vì đó là nơi diễn ra các hoạt động đời sống xã hội đô thị, là nơi nuôi dưỡng các tương tác giữa con người với con người và con người với thiên nhiên, là tấm gương phản ánh bức tranh văn minh đô thị.

  Project: NHON HOI BEACH SQUARE
  Location: Nhon Hoi Ecology Urban, Binh Dinh, Viet Nam 
  Client: FLC Group
  Area: 11,2 ha
  Design: PALM Landscape

Sản phẩm liên quan
Our partners...