• Khu đô thị du lịch Kỳ Nam
  Image © PALM Landscape

  KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH KỲ NAM

  Phát triển khu đô thị du lịch mang đậm bản sắc địa phương và phù hợp với định hướng phát triển chung xây dựng khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh. Giải pháp quy hoạch khai thác được lợi thế cảnh quan tổng thể, những giá trị độc đáo và đa dạng của cảnh quan tự nhiên trong khu vực để tạo nên những cấu trúc đô thị độc đáo và đặc sắc, làm giàu có hơn giá trị dịch vụ du lịch toàn khu vực.

  Sau khi phân tích kỹ các yếu tố hiện trạng, chúng tôi đưa ra những nhận định tổng quan cơ bản về các thành tố tạo nên một bản sắc đô thị du lịch độc đáo, nhận diện các vùng cảnh quan theo các diện - mảng chính, bao gồm: Các khu dân cư hiện hữu; Hệ thống sông và những dải rừng ngập mặn ven sông; Khu vực cồn cát và bãi cát ven biển; Khu vực mỏm núi nằm lưng chừng và đỉnh đèo Ngang là cao trào của tổng thể cảnh quan; Các không gian cảnh quan rừng núi bao quanh dự án.

  Chủ đầu tư: BQL Khu kinh tế Vũng Áng

  Địa điểm: Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

  Thiết kế: Palm Landscape

  Công việc: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000

  Quy mô: 1154 ha

Dự án tương tự