• Quy hoạch chung Thị trấn Vạn Giã
  Image © PALM Landscape

  QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN VẠN GIÃ VÀ VÙNG PHỤ CẬN

  Nằm trong khu kinh tế tổng hợp vịnh Vân Phong với các dịch vụ cảng biển, du lịch, đô thị và công nghiệp...Thị trấn chịu tác động mạnh mẽ trong sự hình thành và phát triển KKT. Với mục tiêu khai thác lợi thế vị trí, tiềm năng phát triển các giá trị cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt vùng cảnh quan ven vịnh Vân Phong, dự án đã hoạch định và đưa ra giải pháp với các vùng phát triển: vùng đô thị trung tâm; vùng cảnh quan đô thị tại khu vực sông HIền Lương, sông Bà Bường, sông Huyện...; vùng dịch vụ du lịch sinh thái; vùng sinh thái rừng ngập mặn; vùng phát triển công nghiệp...Thiết lập đường ranh giới trong, ngoài cho mỗi vùng chức năng xác định giá trị bản sắc cho từng vùng, đồng thời gắn kết các vùng với nhau bởi hệ thống giao thông cũng như cảnh quan tự nhiên.  

  Các không gian mở đóng vai trò đặc biệt quan trọng  đối với những đô thị ven biển, các hệ thống quảng trường, cây xanh mặt nước, bến thuyền du lịch kết hợp văn hóa bản địa là những điểm đến hấp dẫn thu hút du lịch.

  Chủ đầu tư: Sở Xây Dựng Khánh Hòa

  Địa điểm: Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

  Thiết kế: Palm Landscape

  Công việc: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000

  Quy mô: 2696,2 ha

Dự án tương tự