• Trung tâm thương mại Ga Hà Đông
  Thông tin dự án

  TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GA HÀ ĐÔNG

  Địa điểm: Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

  Khách hàng: Công ty CP Đầu tư An Thịnh

  Công việc: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

  Quy mô: 17ha

 • TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GA HÀ ĐÔNG

  Địa điểm: Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

  Khách hàng: Công ty CP Đầu tư An Thịnh

  Công việc: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

  Quy mô: 17ha

Sản phẩm liên quan

Sáng tạo xanh

Chúng tôi mang thiên nhiên đến không gian của bạn!
Khách hàng - đối tác