• Nam Tu Liem Park
  Thông tin dự án

  Project: NAM TU LIEM PARK
  Location: Le Quang Dao, Hanoi, Vietnam
  Client: Mai Linh Investment
  Area: 15 ha
  Landscape Design: PALM Landscape

  Hotline: 090 858 0033
  Website: www.palm.vn

 • Project: NAM TU LIEM PARK
  Location: Le Quang Dao, Hanoi, Vietnam
  Client: Mai Linh Investment
  Area: 15 ha
  Landscape Design: PALM Landscape

  Hotline: 090 858 0033
  Website: www.palm.vn

Sản phẩm liên quan

Sáng tạo xanh

Chúng tôi mang thiên nhiên đến không gian của bạn!
Khách hàng - đối tác