• Nam Tu Liem Park
  Thông tin dự án

  Project: NAM TU LIEM PARK
  Location: Le Quang Dao, Hanoi, Vietnam
  Client: Mai Linh Investment
  Area: 15 ha
  Landscape Design: PALM Landscape

  Hotline: 090 858 0033
  Website: www.palm.vn

 • Project: NAM TU LIEM PARK
  Location: Le Quang Dao, Hanoi, Vietnam
  Client: Mai Linh Investment
  Area: 15 ha
  Landscape Design: PALM Landscape

  Hotline: 090 858 0033
  Website: www.palm.vn

Sản phẩm liên quan
Những sản phẩm xanh dưới đây là lựa chọn hàng đầu cho dự án của bạn. Đơn giản bởi vì đó là những sản phẩm có chất lượng và được công nhận bởi Hội đồng môi trường và Hội đồng công trình xanh Singapore.

Sáng tạo xanh

Chúng tôi mang thiên nhiên đến không gian của bạn!
Khách hàng - đối tác